Introductie M2 academy

Historie
M2 academy is onderdeel van de kwaliteitszorg binnen M2 tandartsen. Al vanaf het eerste begin, sinds 1985, houdt
M2 tandartsen zich bezig met het intern opleiden van haar medewerkers. M2 academy-intern heeft de afgelopen 34 jaar
de opleidingen binnen M2 tandartsen verzorgd. Door het enthousiasme over het concept en de vraag van collega tandartsen ontstaat in 2013 M2 academy-extern, Van Professionals, Voor Professionals. M2 academy opent in
januari 2013 de deuren voor collega’s en stelt hiermee de kennis en deskundigheid van de afgelopen 34 jaar beschikbaar! In september 2017 wordt ons nieuwe opleidingsinstituut geopend, voorzien van een practicumruimte met twaalf behandelstoelen en een inspirerende collegezaal. M2 academy heeft dan reeds 700 cursisten opgeleid.
De hoge waardering voor onze cursussen/opleidingen, gemiddeld 9.2, bewijst het succes van onze aanpak.

Visie
Hoogstaande tandheelkunde omvat allerlei specialismen en differentiaties. Tandartsen die brede zorg op een hoog
niveau willen aanbieden, moeten daarom samenwerken in tandheelkundige teams. Werken in teamverband is niet
genoeg. Nieuwe technieken en inzichten volgen elkaar in een hoog tempo op. Daarom moeten de verschillende
teamleden hun specialistische kennis steeds goed bijhouden. Dit vereist continue opleiding en bijscholing onder
het motto: een leven lang leren. Door de Wet BIG hebben de tandartsen de mogelijkheid om bepaalde taken en handelingen over te dragen aan gekwalificeerd bekwaam personeel.

Missie
Onze opleidingen en cursussen staan onder supervisie van tandarts-implantoloog Jacqueline Strooband,
partner M2 tandartsen en oprichter M2 academy, die samen met het team van M2 academy de
opleidingsprogramma’s heeft ontwikkeld met als doel opleidingen te bieden Van Professionals, Voor Professionals!

Kwaliteit
M2 academy is continue bezig met verbetering en het aanpassen van de opleidingen /cursussen naar behoefte
van de praktijk. Dit doen we door middel van uw feedback en een bewezen kwaliteitssysteem. Daarnaast zijn de opleidingen en cursussen up-to-date en gebaseerd op de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen.

Over ons

M2 academy biedt diverse opleidingen binnen de mondzorg. In onze visie is permanente educatie van hoge waarde voor uw praktijk. M2 academy verzorgt al 22 jaar de interne opleidingen voor de praktijkassistenten van M2 tandartsen. Sinds 2013 delen wij onze kennis, deskundigheid en ervaring in het opleiden van vakbekwame assistenten met u. Inmiddels hebben we al meer dan 1402 assistenten opgeleid.

De hoge mate van toepasbaarheid van onze opleidingen in de praktijk en de hoge waardering bewijzen het succes van onze aanpak. Onze opleidingen en cursussen staan onder supervisie van M2 tandarts-implantoloog Jacqueline Strooband, die samen met het team van M2 academy de opleidingsprogramma’s heeft ontwikkeld. Zij waarborgt de kwaliteit, continuïteit en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Al onze cursussen en opleidingen zijn geaccrediteerd door het Q-keurmerk. Het Q-keurmerk® van de Stichting Het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde is een objectieve waarborg voor het hoge niveau van onze opleidingen en cursussen. Het Q-keurmerk is ontwikkeld door de tandheelkundige professie in samenspraak met TNO Leiden.

De opleiding Preventie Assistent wordt eveneens erkend door het Register Preventieassistenten. Het Register Preventieassistenten is het onafhankelijke, openbare certificatenregister van Preventieassistenten in Nederland.
Het is tevens een register van opleidingen Preventieassistenten die voldoen aan de kwaliteitseisen uit de sector.
Kosten inschrijving €50,-, zie voor algemene informatie, inschrijving en voorwaarden www.registerpreventieassistenten.nl

Managementteam

JACQUELINE STROOBAND
Manager
DANIËLLE
SIGNER
Cursuscoördinator
NADINE
VAN DER VEER
Managementassistent
 

Docenten

HANNIE KROONSBERG
Mondhygiënist

Docent opleiding
Preventie Assistent

DENISE
LUYCKX
Mondhygiënist

Docent opleiding
Preventie Assistent

SHABONA
AFZLY
Mondhygiënist

Docent opleiding
(Paro) Preventie Assistent

ZIBA
AMINI
Mondhygiënist

Docent opleiding
Preventie Assistent

ROLF
VAN MIERLO
Tandarts

Docent cursus
Praktijkmanagement

MAURICE
POST
Tandarts

Docent cursus
Anesthesie

ROLF
JANSSEN
Tandarts

Docent cursus
Röntgen

BARBARA
VERES
Paro Preventie Assistent

Docent opleiding
(Paro) Preventie Assistent

KRISTEL
VAN DER BLIJ
Paro Preventie Assistent

Docent opleiding
(Paro) Preventie Assistent

JULIENNE
ARON
Paro Preventie Assistent

Docent cursus
Anesthesie

LENA
GUNTHER MOHR
Preventie Assistent

Docent cursus Röntgen